Wyróżnienie za BHP

Wyrónienie z BP Europe SE za przestrzeganie przepisów BHP

Firma Devpol w ramach wieloletniej współpracy z BP Europa SE, dała się poznać jako firma rzetelna, spełanijąca obowiązujące normy w zakresie prawa budowlanego jak i przestrzegania przepisów BHP.

Sukcesy na płaszczyźnie realizowanych inwestycji zostały docenione i uwieńczone otrzymanym w roku 2020 wyróżnieniem za działalność na rzecz tworzenia bezpieczniejszego miejsca pracy podczas realizacji inwestycji budowlanych dla BP Europa SE.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

DEV POL Sp. z o.o. prowadzi działalność w  zakresie generalnego wykonawstwa oraz kompleksowego zarządzania procesem inwestycyjnym. Nadrzędnym celem naszej działalności jest zapewnienie spełnienia standardów opartych na normie PN-ISO 45001:2018 oraz przepisów prawa poprzez dbałość o bezpieczeństwo ludzi zaangażowanych w proces.

Mając na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronę życia i zdrowia pracowników oraz pozostałych osób związanych z procesem, deklarujemy i zobowiązujemy się do:

  • spełniania i przestrzegania wymagań prawnych w zakresie BHP,
  • stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • minimalizowania ryzyka zawiązanego z wykonywanymi pracami,
  • podnoszenia świadomości, kwalifikacji i zaangażowania pracowników w ramach prowadzonej działalności oraz systemu,
  • ciągłego doskonalenia systemu BHP,
  • konsultowania z pracownikami oraz ich przedstawicielami wszystkich istotnych kwestii związanych z bezpieczeństwem pracy.

Jednocześnie deklarujemy zaangażowanie w realizację polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie niezbędnych środków do realizacji wynikających z niej celów.

DEVPOL Spółka z.o.o | 53-238 Wrocław, ul. A. Ostrowskiego 7| tel. +48 71 352 91 50, fax: +48 71 352 91 04