Kontakt


Dev Pol Sp. z o.o.

ul. A. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław

tel. +48 531 352 810
tel. +48 71 352 91 50

e-mail: info@devpol.com

Sąd Rejonowy dla miasta Wrocławia-Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000156606

Kapitał Zakładowy 51.000,00 zł w całości wpłacony

NIP: 895-178-83-80 

   
   
DEVPOL Spółka z.o.o | 53-238 Wrocław, ul. A. Ostrowskiego 7| tel. +48 71 352 91 50, fax: +48 71 352 91 04